Комунікаційна стратегія
щодо профілактики злоякісних новоутворень

Проблеми, які потребують розв ’язання

Низький рівень обізнаності населення щодо профілактики злоякісних новоутворень, пізня діагностика, висока смертність та інвалідизація, спричинені злоякісними новоутвореннями, а також недостатній доступ до своєчасної діагностики та якісного лікування пацієнтів є серед головних проблем, які потребують невідкладного вирішення.

За даними Національного реєстру раку, у 2020 році в Україні було зафіксовано 169,030 нових випадків злоякісних новоутворень, з загальною частотою захворюваності 370,7 на 100,000 населення. Щорічно більше мільйону осіб знаходиться під медичним спостереженням з приводу злоякісних новоутворень.

Онкологічні захворювання є однією з найбільш важливих проблем для системи охорони здоров’я України. Важливість цієї проблеми пояснюється не лише збільшенням випадків захворювання на рак серед населення, але й перешкодами у доступі до ранньої діагностики, а також високими витратами та складністю процесу лікування.

За даними дослідження глобального тягаря хвороб у 2019 році, рак займав одне з провідних місць серед причин смертності в Україні, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи. В контексті усіх причин смерті, онкологічні захворювання знаходяться серед п’яти найпоширеніших, займаючи друге місце і відіграють значну роль у структурі смертності населення країни.

В Україні є ряд факторів, які обмежують можливість проведення повноцінного та високоефективного лікування онкологічних захворювань, у тому числі низький рівень поінформованості населення щодо гарантованого державою безоплатного для пацієнтів надання медичної допомоги у випадку виявлення онкологічного захворювання.

У сучасному світі розглядаються не лише аспекти профілактики, своєчасного виявлення та лікування злоякісних новоутворень, але також акцентується увага на особистій відповідальності індивіда за власне здоров’я. У суспільстві має бути запроваджено практику систематичних профілактичних медичних оглядів, оскільки профілактика захворювань є значно простішою та ефективнішою ніж їх лікування.

Також кожна особа може знизити ризик розвитку онкологічних захворювань, усвідомлено відмовляючись від куріння тютюну та зловживання алкогольними напоями, а також дотримуючись принципів здорового харчування та підтримуючи достатній рівень фізичної активності.

Мета комунікаційної стратегії

Підвищення рівня обізнаності населення щодо профілактики злоякісних новоутворень, важливості проведення ранньої діагностики та отримання своєчасної медичної допомоги від держави.

Комунікаційна стратегія спрямована на попередження та зменшення розвитку злоякісних новоутворень шляхом проведення профілактичних оглядів, раннього виявлення злоякісних новоутворень з метою зниження рівня занедбаних форм злоякісних новоутворень візуальних локалізацій, створення та ефективне соціально-економічне забезпечення функціонування скринінгових програм, підвищення обізнаності та довіри населення до методів лікування на засадах доказової медицини

Цілі

Інформування громадськості про фактори ризику, причини виникнення злоякісних новоутворень та прояви ранніх симптомів онкологічного захворювання.

Пропагування профілактичних заходів, заохочення населення до здорового способу життя, принципів здорового харчування, регулярної фізичної активності, відмови від тютюнопаління та надмірного вживання алкоголю, а також відпочинку з належним розумінням безпечного перебування на сонці.

Поширення знань про самообстеження, важливість і необхідність проходження регулярних профілактичних оглядів, участь у скринінгових програмах з метою виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних пухлин на ранніх стадіях.

Проведення роз’яснювальної роботи та викорінення хибних уявлень серед населення про нетрадиційні методи лікування злоякісних пухлин з наданням науково-обґрунтованої інформації діагностичного та лікувального процесу для правильного сприйняття та прийняття поінформованих рішень. ■ . – >

Цільова аудиторія

Населення України в цілому: широка аудиторія, включаючи дорослих, підлітків та людей похилого віку, через різні канали комунікації.

Медичні працівники усіх ланок надання медичної допомоги, працівники сфери освіти, представники громадськості, медіа. –п

Групи підвищеною ризику: для осіб, які перебувають у групі підвищеного ризику через генетичну схильність, професію чи спосіб життя.

Завдання, спрямовані на досягнення мети та цілі

Реалізація комунікаційної стратегії щодо профілактики злоякісних новоутворень планується шляхом проведення регулярних інформаційних кампаній, спрямованих на різні вікові категорії населення із широким залученням до цієї роботи медичних працівників та працівників сфери освіти, пацієнтської спільноти, представників громадськості, медіа- та онлайн-ресурсів, соціальних мереж, передбачивши, зокрема, висвітлення інформації стосовно:

    1. Переваг здорового способу життя, раціонального харчування та фізичної активності:

інформування населення щодо пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, зловживання алкоголем тощо;

проведення вебінарів для педагогічних працівників з питань переваг здорового способу життя, раціонального харчування та фізичної активності для профілактики злоякісних новоутворень;

підвищення рівня обізнаності та поінформованості населення про несприятливі фактори навколишнього природного середовища, що мають канцерогенний вплив;

проведення творчих конкурсів (малюнки, твори тощо) з питань здорового способу життя для дітей різного віку;

проведення мистецьких заходів (конкурсів, фестивалів тощо) для молоді щодо подолання раку та профілактики онкологічних захворювань;

проведення виховних годин, уроків здоров’я, тренінгів тощо в закладах освіти та культури області/міста.

    1. Системного інформування населення про чинники ризику виникнення злоякісних новоутворень:

створення та розповсюдження друкованих пам’яток серед населення щодо профілактики злоякісних новоутворень у місцях масового знаходження людей: ЦПМСД аптеки, пункти розміщення ВПО, місця видачі гуманітарної допомоги, зупинки, транспорт, магазини, ринки, промислові підприємства;

поширення тематичних публікацій щодо чинників виникнення злоякісних новоутворень на офіційних ресурсах ОВА, РВА, місцевих рад та територіальних громад.

    1. Важливості та доступності регулярних лабораторних та інструментальних обстежень, періодичного самообстеження з метою профілактики та/або ранньої діагностики злоякісних новоутворень:

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань ознайомлення населення щодо симптомів та профілактики злоякісних новоутворень;

організація та проведення брифінгів з питань важливості та необхідності проведення профілактичних медичних оглядів та онкоскринінгу для населення;

залучення відомих осіб, зокрема артистів, спортсменів, видатних діячів, як амбасадорів для висвітлення питань профілактики злоякісних новоутворень;

розміщення з закладах охорони здоров’я інформаційних стендів/плакатів та буклетів з питань профілактики та лікування злоякісних новоутворень;

розповсюдження серед медичних працівників областей та міст інформаційних матеріалів щодо профілактики, діагностики та лікування злоякісних новоутворень.

4 Наявних можливостей для одужання завдяки ранній діагностиці злоякісних новоутворень:

проведення для населення тематичних брифінгів за участі профільних заступників ОВА, представників структурних підрозділів та лікарів обласного медичного центру онкології щодо важливості проведення ранньої діагности;

поширення інформаційних матеріалів про ранні ознаки та симптоми найбільш поширених злоякісних новоутворень, на що потрібно акцентувати увагу;

поширення пам’яток, фласрів, плакатів, бюлетенів з питань ранньої діагностики та профілактики раку;

поширення інформаційних матеріалів щодо профілактики злоякісних новоутворень в громадському транспорті, торгових центрах, на вулицях тощо;

інформування жінок про симптоми та ранню діагностику раку молочної залози;

висвітлення інформації щодо питань сучасних підходів до діагностики та лікування злоякісних новоутворень, можливостей психологічної, соціальної підтримки, реабілітації, розвитку паліативної допомоги;

забезпечення широкого висвітлення ефективності програм ранньої діагностики злоякісних новоутворень;

сприяння подоланню думок, стереотипів, що онкологічні захворювання це вирок.

5. Гарантованого державою безоплатного для пацієнтів надання медичної допомоги у випадку виявлення онкологічного захворювання:

інформування жінок вікової групи 20-59 років про запроваджені програми скринінгу раку шийки матки;

інформування громадян вікової групи 50-65 років про запроваджені програми скринінгу колоректального раку шляхом проведення фекального імунохімічного тесту;

інформування населення про сучасні методи радіологічної, ендоскопічної, патоморфологічної лабораторії, в тому числі генетичної діагностики, зокрема у програмах державних гарантій медичного обслуговування населення;

інформування пацієнтів про гарантований державою перелік лікарських засобів, що дозволяють забезпечити гарантований та рівний для всіх доступ до хіміоіерапевтичних препаратів та препаратів супроводу;

створення та поширення відеороликів про безоплатні послуги з питань профілактики та ранньої діагностики онкологічних захворювань;

інформування про стан та структуру онкологічної захворюваності населення, які необхідно поширювати через заклади охорони здоров’я первинної ланки, діагностичних центрів та медіа;

інформування населення про гарантований державою перелік лікарських засобів, що дозволяють забезпечити рівний доступ до хіміотерапевтичних препаратів, препаратів супроводу; , .

інформування населення щодо гарантованого державою безоплатного обстеження, про доступні та безоплатні послуги з діагностики та лікування раку за програмою медичних гарантій через медіа, інтернет, соціальні мережі, відео- та аудіоресурси;

розміщення у місцях тимчасового проживання ВПО інформаційно- довідкових матеріалів щодо гарантованої державою безоплатної для пацієнтів медичної допомоги у випадку виявлення онкологічного захворювання та наявної спроможної мережі закладів охорони здоров’я.

6. Наявної спроможної мережі закладів охорони здоров’я, уповноваженої державою на надання медичної допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями:

розміщення на офіційних ресурсах інформації з переліком закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу онкологічним хворим;

проведення навчальних заходів (конференцій, тренінгів, семінарів, занять) для лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою з метою посилення рівня підготовки фахівців з питань сучасних підходів до діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених злоякісних новоутворень;

запровадження постійно діючих консультативно-довідкових служб з числа провідних фахівців з питань діагностики, лікування та організації надання медичної допомоги пацієнтам із злоякісними новоутвореннями.

Використовувані заходи та інструменти

Проведення регулярних інформаційних кампаній та медійних заходів, спрямованих на різні вікові та соціальні категорії населення.

Залучення лідерів думок задля підвищення довіри до меседжів кампаній.

Розробка друкованої продукції за відповідною тематикою та розповсюдження у закладах охорони здоров’я та серед населення.

Поширення меседжів, відео- та друкованих матеріалів в медіа просторі, на онлайн-ресурсах та в соціальних мережах.

Ключові месседжі

Профілактика має вирішальне значення: акцент на важливість ведення здорового способу життя для зниження ризику виникнення злоякісних пухлин.

Рання діагностика рятує життя: наголошення на важливості регулярних скринінгів і перевірок для виявлення пухлин на ранніх стадіях, коли варіанти лікування є більш ефективними.

Знання – це сила: заохочування людей до самоосвіти щодо факторів ризику, симптомів та доступних ресурсів для підтримки.

Очікувані результати

Підвищення свідомості та відповідального ставлення людей до власного здоров’я.

Зміни способу життя в напрямку усунення або зменшення впливу факторів ризику розвитку злоякісних новоутворень.

Серйозне ставлення до регулярних лабораторних та інструментальних досліджень та самообстеження, раннє звернення за медичною допомогою в разі виникнення відхилень.

Директор Департаменту
інформаційної політки та
інформаційної безпеки  Ганна КРАСНОСТУП

Комунікаційна стратегія щодо профілактики злоякісних новоутворень Комунікаційна стратегія щодо профілактики злоякісних новоутворень Комунікаційна стратегія щодо профілактики злоякісних новоутворень Комунікаційна стратегія щодо профілактики злоякісних новоутворень