ПРАВА ПАЦІЄНТІВ
Надійшовши до лікарні, пацієнт має право:

  1. Отримати консультативну медичну допомогу на належному рівні та обрати лікаря, якщо останній може запропонувати свої послуги.
  2. Отримати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, в тому числі ознайомитися з відповідними медичними документами, що стосується його здоров’я.
  3. Отримувати інформацію та відомості про необхідне медичне втручання, на підставі яких пацієнт та/або законний представник ухвалює рішення про проведення чи відмові від проведення медичного втручання.
  4.  Давати інформовану згоду на медичне втручання або відмовитися від медичного втручання ( якщо пацієнт досяг 14 років): надання медичної допомоги пацієнту, який досяг 14 років, здійснюють за його згодою; надання медичної допомоги пацієнту молодше 14 років здійснюють за згодою батьків або законних представників; повнолітні дієздатні пацієнти, які усвідомлюють значення своїх дій та можуть керувати ними, мають право відмовитися від лікування; у невідкладних випадках, за наявності реальної загрози життю, медична допомога надається без згоди пацієнта, його батьків або законних представників.
  5. При лікуванні у стаціонарі – на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім’ї , опікуна, піклувальника, нотаріуса, адвоката, священика для відправлення богослужіння або релігійного обряду. Мати або інші члени сім’ї мають право перебувати у стаціонарі з дитиною віком до 6 років, а також з тяжкохворою дитиною старшого віку, яка потребує постійного догляду.
  6. На збереження таємниці про стан свого здоров’я, діагноз, а також про результати медичних обстежень.
  7. На отримання інформації про: прізвище, ім’я та по батькові, а також професійний статус осіб, які надаватимуть йому медичну допомогу; правила відвідування та надання медичних послуг; власні права як пацієнта.
  8. На відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди.
  9. На оскарження дій медичних працівників закладу, якщо вважає, що його права було порушено.
  10. На уважний, об’єктивний розгляд заяв, пропозицій та скарг, а також на інформацію про результати розгляду.